Vypočítajte si svoju uhlíkovú stopu

Pre CO2e výpočty**** vyplňte formulár

Carbon Free s.r.o. – CO2 CALC – je nástroj pre bezplatný zjednodušený výpočet vašej uhlíkovej stopy.
Takto si môžete sami bezplatne spočítať akú CO2 stopu zanechávate svojim podnikaním.

Zistite si potrebné údaje.

Vyplnením nášho formulára získate do emailu report s výpočtom Vašej uhlíkovej stopy. Formulár je viac krokový a odošle sa stlačením tlačidla „Odoslať“.

1
2
3
4
5
6
Kalkulačka

Zistite si nasledovné údaje, alebo ich odhadnite:

Celková spotreba elektrickej energie – zadávajte v MWh za celý rok *
Celková spotreba plynu – zadávajte v MWh za celý rok *
Počet osobných áut na naftu  + priemerný počet najazdených km za celý rok *
Počet SUV a dodávkových áut na naftu  + priemerný počet najazdených km za celý rok *
Počet osobných áut na benzín  + priemerný počet najazdených km za celý rok *
Počet osobných áut na PHEV (plug in Hybrid)  + priemerný počet najazdených km za celý rok *
Počet osobných áut na EV (elektromobil) **  + priemerný počet najazdených km za celý rok *
Počet SUV a dodávkových áut na EV (elektromobil) **  + priemerný počet najazdených km za celý rok *
Uvediete počet zamestnancov vo firme ***
Koľko ste absolvovali spiatočných letov medzi kontinentami (napr. Europa – Amerika, Europa –  Azia,..) za rok*
Koľko ste absolvovali spiatočných letov v rámci kontinentu (napr. Vieden – Londýn, Praha – Madrid,..) za rok *
Aký výkon fotovoltiky kWp máte nainštalovaných pri / na svojich objektoch *
Akú kapacitu batériového úložiska kWh máte nainštalovaných vo vašich objektoch k fotovoltike *
Aký výkon veternej elektrárne kWp máte nainštalovaných pri / na svojich objektoch *

Zadajte koľko ___ % zo svojej uhlíkovej stopy chcete ako Scope 3 kompenzovať – doporučujeme minimálne zadať 30% a ak chcete dostatočnú rezervu zadajte v intervale 70% – 100%.

Takto získate rezervu pre krytie svojej CO2 stopy v budúcnosti pre dodávku svojich služieb zákazníkom.

V akom jazyku chcete správu.

Ak chcete, aby vás naša spoločnosť kontaktovala za účelom ponuky na komplexné riešenie CO2 a ESG – označte v štvorčeku
Teraz stačí už iba odoslať – odoslaním súhlasíte so všeobecnými podmienkami Carbon Free s.r.o. a zaväzujete sa pristupovať k nakladaniu so získanými informáciami tak, ako je uvedené v predmetnom výpočte.

Carbon Free s.r.o. odoslaním žiadosti nebude účtovať žiadny poplatok !

* ak nepoužívate / nemáte / necestujete zadate  nulu – 0
** zadáte podľa spotreby pre EV bud 20kWh/100km alebo 30kWh/100km
*** ak podnikáte sám zadáte 1

**** CF CALC sú emisie skleníkových plynov v ekvivalentoch oxidu uhličitého (CO₂e, „uhlík“) Všetky uvedené emisie sú na základe výpočtu CO2e kategorizované podľa GHG Scope 1 až 3. Tieto odhadované emisie neboli zatiaľ overené treťou stranou. Vzhľadom na zložitosť jednotlivých výpočtov CF CALC je založená na overiteľných informácií použitých vo výpočtoch, algoritmu navrhnutého Carbon Free s.r.o., ktorý je zároveň chránený duševným vlastníctvom a je priebežne aktualizovaný v čase a meniacich sa podmienkach. Na základe dobrovoľne vložených údajov od zákazníkov je výpočet uhlíkovej stopy platný v čase a termíne zadania údajov.